หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดสุขเกษม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ให้บริการสอนแนะการทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้จักการออม อันนำมาสู่พื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888