หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและพัฒนา คลัสเตอร์บูดูสายบุรี ปัตตานี และการจัดตั้งโรงงานบูดูสายบุรี ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับจังหวัดปัตตานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีการดังกล่าว ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888