หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมชาย อัชฌากุล ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1,260 คน โดยมี นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1, นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน และคณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 โครงการดังกล่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนนักเรียนรู้ถึงประโยชน์ ของการจดบันทึกบัญชีและสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ทั้งของตนเองและครอบครัวจะช่วยให้เยาวชนนักเรียนเหล่านั้นสามารถวางแผนการ ใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนนักเรียนมีวินัยทางการเงิน อันจะส่งผลให้ครอบครัวมีสุขอย่างยั่งยืน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888