หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายปรีชา กมลบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 – 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน3,800 คน โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และนางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 โครงการ"เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและนักเรียนรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการจดบันทึกบัญชี ช่วยให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้ตนเองและครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้เชิญ นายปฎิญญา วิโรจน์แสงประทีป และ นายอะตอม สัมพันธภาพ ดารานักแสดง เป็นวิทยากรรับเชิญสอนบัญชี เพื่อเป็นต้นแบบแก่เยาวชนนักเรียน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888