หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง( High Performance and Potential System ) ระบบที่สร้างความพร้อมให้กับข้าราชการในระดับ 4-5 ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพสูงให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเต็มศักยภาพ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง( Workplace Learning ) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน การสอนงานและการเรียนรู้ผ่านการ ส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม คลิกดูรายละเอียด....... สนใจติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :กลุ่มพัฒนาระบบงานและบริหารกำลังคนส่วนบริหารงานบุคคลสำนักบริหารกลางโทร. 4203-4

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888