หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายศรัณย์ จารุวัฒนาพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ ชุมชนคนทำบัญชีสำหรับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้มีความต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและครอบครัว เพราะข้อมูลทางบัญชีจะช่วยให้เกิดความคิด เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง และอาชีพจะสามารถสร้างวินัยทางการเงินที่ดี และสร้างเงินออมได้ โดยมี นายนุก แก้วย้อม เกษตรกรทำบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำบัญชีของตนเองให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนาจำกัด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธาน ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม เพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888