หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโรงเรียนชีวิตพอเพียงตามรอยทฤษฎีใหม่ นำร่องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมในรูปแบบการปฏิบัติจริงของเกษตรกร 65 คน จาก 13 อำเภอ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมจัดทำฐานบัญชี โดยออกแบบสมุดบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและให้ความรู้ในการจดบันทึกบัญชี ณ ที่บ้านหัวฝาย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โรงเรียนชีวิตพอเพียง หนึ่งกิจกรรมในโครงการ SMART LAMPANG จากแนวคิดของพ่อเมืองลำปาง จะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรพัฒนาไปสู่ความสำเร็จด้านเกษตรกรรม เปรียบเสมือนบันไดสู่สวรรค์ 9 ชั้น คือ บันไดขั้นที่ 1 การเลี้ยงปลาในนาข้าว ขั้นที่ 2 การทำนาข้าว ขั้นที่ 3 การปลูกพืชผักแนวราบ ขั้นที่ 4 การปลูกผักขึ้นค้าง/รั้วกินได้ ขั้นที่ 5 พืชสมุนไพรเพื่อคนและสัตว์ ขั้นที่ 6 การปลูกไม้ผลยืนต้น ขั้นที่ 7 การปลูกไม้ใช้สอย ขั้นที่ 8 การใช้วัสดุให้คุ้มค่า ขั้นที่ 9 การสร้างครัวเรือนพอเพียง คือ การทำบัญชีในครัวเรือนใน 1 สัปดาห์ พ่อ แม่ ลูก และคนในครอบครัวต้องมานั่งคุยกันถึงรายได้ รายจ่าย เพื่ออุดรูรั่วของครอบครัว และร่วมกันวางแผนชีวิตในเดือนต่อไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888