หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 418 คนเพื่อให้รู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย สร้างวินัยทางการเงินของตนเอง โดยมี นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่น้อยประชาสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายประยุทธ - นางศิริพรรณ พรหมพักตร อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888