หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ อบรมให้ความรู้การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย แก่ครูและนักเรียนจำนวน 885 คน เพื่อให้รู้จัดจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน รู้จักการประหยัดเป็นพื้นฐานในการออมเงินของนักเรียนและบุคลากรในชุมชนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888