หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นางจิรภา อิสโรภาส นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช. (ด้านสอบบัญชี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน รุ่นที่ 10 สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านการประเมินความพร้อมที่จะปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ จำนวน 109 คน เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน ความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติทางบัญชี รวมทั้งโครงสร้างธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ และรูปแบบงบการเงินของสหกรณ์ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888