หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 นางนฤมล พนาวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช. (ด้านวางระบบและพัฒนา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2552 สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทราบถึงแนวนโยบายระบบงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หลักการทำงานของโปรแกรมระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน และการทำงานของโปรแกรมระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ โดยกำหนดอบรม จำนวน 7 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888