หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2551 เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ วัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม ให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด และอดออม อันนำมาซึ่งพื้นฐานสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888