หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในงานจัดให้มีการลงนามถวายพระพรการแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจและกลุ่มสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณสวนราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะลงนามถวายพระพร เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และแวะชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ซึ่งเปิดคลินิกบัญชี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน โดยการสอนการบันทึกบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นพื้นฐานแก่เยาวชนให้รู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมี นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายชาญชัย ศรีคงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7, นางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีเปิด

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888