หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมทรง เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้/แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น ระยะปานกลาง (เฉพาะทาง) และหลักสูตรระยะยาว (ครบวงจร) สำหรับเกษตรกรในอำเภอภูพาน ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888