หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูนาร้างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปี 2551 โดยฟื้นฟูนาร้างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เกษตรกรใช้พื้นที่นาร้างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง การให้บริการ ด้านความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเกษตร ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกลการเกษตร) แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง สอนแนะให้รู้จักการจดบันทึกบัญชี เพื่อสนอง แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888