หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง หมู่ที่ 3 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมกิจกรรม ให้บริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการ เพื่อจะได้รู้ เข้าใจ ในการทำบัญชีมากขึ้น รู้จักการออมและประหยัด

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888