หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


จังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา " ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชทดแทนพลังงาน " นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชทดแทนพลังงาน โดยมีเกษตรกรในจังหวัดเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 2,000 คน เพื่อยกระดับการผลิตของเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพและแผนการส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทน ดำเนินการจัดสัมมนาโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี โดย นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วย นางพจนารถ เกษประคอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำทีมข้าราชการและพนักงานราชการร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชพลังงานทดแทน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888