หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นราธิวาส สอนแนะบัญชีในโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านอาชีพปศุสัตว์ หลักสูตร โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รุ่นที่ 1 สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร รู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้จักประหยัด และสามารถนำบัญชีที่จดบันทึกมาวางแผนการประกอบอาชีพ โดยมี นางสาวเสาวคนธ์ หน่อแดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888