หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบกิจการ สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมี นายดำรง ทองบุญ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา พร้อมข้าราชการ ในสังกัดเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888