หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันรณรงค์ และสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ปีการผลิต 2551/52 เพื่อให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสนี้ประธานได้นำคณะปักดำข้าวในแปลงนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และนางสาววัชรี เรืองจิระขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนหาด ตำบลสาม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888