หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านไร่ไผ่งามฟาร์มลุงประยงค์ ใจเป็น จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านปีงบประมาณ 2551 สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนรู้จักประหยัดและอดออม โดยมี นางอรทัย หมื่นศรี ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ปี 2551 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์บ้านไร่ไผ่งามฟาร์มลุงประยงค์ ใจเป็น) บ้านหนองตอ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888