หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ที่จะถือใช้ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ การวางแผนการสอบบัญชีโดยรวม การจัดทำแนวการสอบบัญชีรวมถึงการจัดทำกระดาษทำการ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีและการสอบบัญชี บุคลากรกลุ่มกำกับ มาตรฐานการบัญชี และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 - 10 ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170926154531_390017.jpg
t20170926154532_390018.jpg
t20170926154528_390020.jpg
t20170926154529_390021.jpg
t20170926154527_390023.jpg
t20170926154526_390024.jpg
t20170926154524_390026.jpg
t20170926154523_390027.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888