หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสาน เรื่อง การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ (Win Win Relationship : WWR) ประจำปี 2551 สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้สอบบัญชี, กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ระบบการเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังธุรกิจสหกรณ์รายไตรมาส ตามโครงการ 3 ประสาน เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำข้อมูลทางการเงินการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เป็นวิทยากร เรื่อง เทคนิคการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ และ ระบบการเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังธุรกิจสหกรณ์รายไตรมาส ดำเนินการจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888