หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในร่างระเบียบให้มี ความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีก่อนประกาศให้สหกรณ์ ถือปฏิบัติต่อไป โดยมีผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ในเขตพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ และเอกชน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 ผู้อำนวยการส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง ข้าราชการกลุ่มนิติการ และข้าราชการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
t20170922143747_389893.jpg
t20170922143748_389894.jpg
t20170922143758_389896.jpg
t20170922143759_389897.jpg
t20170922143806_389899.jpg
t20170922143807_389900.jpg
t20170922143815_389902.jpg
t20170922143816_389903.jpg
t20170922143824_389905.jpg
t20170922143825_389906.jpg
t20170922143832_389908.jpg
t20170922143832_389909.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888