หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ สตท.4
เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) เพื่อพัฒนาการทางการบัญชีจาก Manual สู่ CAD 4.0 กรอบเป้าหมาย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 การขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2561 และเน้นย้ำ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ อาทิ การตรวจสอบบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาด้านการเงินการบัญชีและการจัดทำ บัญชีแก่เกษตรกร การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ การยกระดับสหกรณ์ โดยใช้ Smart 4M และบทบาทของการเป็นโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย ภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม รวมถึงมุ่งเน้นแนวทางในการประสาน การทำงานให้เกิดความเป็นเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดยมี นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20170919175314_389797.jpg
t20170919175315_389798.jpg
t20170919175312_389800.jpg
t20170919175313_389801.jpg
t20170919175311_389803.jpg
t20170919175310_389804.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888