หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร การซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ที่จะถือใช้ใน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานประเมินความเสี่ยงในการ สอบบัญชีสหกรณ์ การวางแผนการสอบบัญชีโดยรวม การจัดทำแนวการ สอบบัญชี รวมถึงการจัดทำกระดาษทำการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคลากรสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ทีมงานนำร่องมาตรฐานประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ และ ทีมงานนำร่องมาตรฐานกระดาษทำการ จำนวน 39 คน ทั้งนี้ การอบรม ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170919153211_389765.jpg
t20170919153212_389766.jpg
t20170919153208_389768.jpg
t20170919153209_389769.jpg
t20170919153205_389771.jpg
t20170919153206_389772.jpg
t20170919153204_389774.jpg
t20170919153204_389775.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888