หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน(GL2) ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ วางฐานระบบบัญชีและงบการเงิน เพิ่มความคล่องตัวให้กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำร่อง 30 แห่งทั่วประเทศในปลายปี 2551 นี้ เพื่อให้สหกรณ์เป้าหมายมีการเตรียมความพร้อมก่อน โดยต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย กำหนด ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888