หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ (Reinventing Government)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ (Reinventing Government) ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) รู้และเข้าใจหลักการ วิเคราะห์องค์การเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง : Blueprint for Change และมีทักษะ ด้านการวิเคราะห์และเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานและนโยบายที่สำคัญ ของประเทศ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมบรรยาย พิเศษหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 และการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) โดยมีผู้อำนวยการ กลุ่มส่วนกลาง, ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10, หัวหน้า กลุ่มงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด และบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับโครงการองค์กร รวม 160 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
t20170912143022_389668.jpg
t20170912143023_389669.jpg
t20170912143020_389671.jpg
t20170912143021_389672.jpg
t20170912143016_389674.jpg
t20170912143017_389675.jpg
t20170912143014_389677.jpg
t20170912143015_389678.jpg
t20170912143012_389680.jpg
t20170912143013_389681.jpg
t20170912143011_389683.jpg
t20170912143010_389684.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888