หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2560นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ที่มีประเด็นน่าสนใจ อาทิ แผนงาน/โครงการ ปี 2560 Road Map ปี 2561 การวางระบบบัญชีด้วย โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ผลการปฏิบัติงานด้าน การสอบบัญชีปีงบประมาณ 2560 พัฒนาการทางการบัญชีจาก Manual สู่ CAD 4.0 กรอบเป้าหมายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 การขับเคลื่อน ภารกิจ ปี 2561 และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ เป็นต้น โดยมี นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 พระนครศรีอยุธยา
t20170912142111_389637.jpg
t20170912142112_389638.jpg
t20170912142109_389640.jpg
t20170912142110_389641.jpg
t20170912142107_389643.jpg
t20170912142107_389644.jpg
t20170912142105_389646.jpg
t20170912142105_389647.jpg
t20170912142103_389649.jpg
t20170912142101_389650.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888