หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สตท.9
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมร่วมประชุมมอบแนวทางในการ ปฏิบัติงานสอบบัญชีของสหกรณ์ ตลอดจนงานตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี และงานด้านโครงการต่างๆ อีกทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
t20170912141230_389606.jpg
t20170912141230_389607.jpg
t20170912141227_389609.jpg
t20170912141228_389610.jpg
t20170912141225_389612.jpg
t20170912141226_389613.jpg
t20170912141222_389615.jpg
t20170912141223_389616.jpg
t20170912141221_389618.jpg
t20170912141220_389619.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888