หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก. กิจกรรมทุเรียน อ.ธารโต และกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา โดยมีนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้พบปะซักถามถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมทุเรียน อำเภอธารโต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให้ คำแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
t20170912140602_389575.jpg
t20170912140603_389576.jpg
t20170912140559_389578.jpg
t20170912140600_389579.jpg
t20170912140557_389581.jpg
t20170912140558_389582.jpg
t20170912140555_389584.jpg
t20170912140556_389585.jpg
t20170912140553_389587.jpg
t20170912140554_389588.jpg
t20170912140551_389590.jpg
t20170912140551_389591.jpg
t20170912140550_389593.jpg
t20170912140549_389594.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888