หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ปี 2561 "Valuable Information for Innovation
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ประจำปี 2560 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ปี 2561 "Valuable Information for Innovation” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในปี 2561 และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การเขียนรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยมีอาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 648 คน ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯ ตระหนักถึงระบบและ วิธีการทำงานในการสนองตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าที่ตามภารกิจกรมฯ รวมถึงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2542 ซึ่งงานทั้งหมดเป็นหน้าที่ของข้าราชการกรมฯทุกคน ที่จำเป็นต้องรู้ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการรับรู้สู่ผู้รับบริการได้ ดังนั้น ในการก้าวสู่การทำงานของกรมฯ ในปี 2561 ซึ่งอยู่ในยุค CAD 4.0 กรมฯ จึงได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และพัฒนาระบบการจัดการ งานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
t20170905170716_389543.jpg
t20170905170717_389544.jpg
t20170905170713_389546.jpg
t20170905170714_389547.jpg
t20170905170711_389549.jpg
t20170905170712_389550.jpg
t20170905170709_389552.jpg
t20170905170709_389553.jpg
t20170905170707_389555.jpg
t20170905170707_389556.jpg
t20170905170704_389558.jpg
t20170905170704_389559.jpg
t20170905170701_389561.jpg
t20170905170702_389562.jpg
t20170905170658_389564.jpg
t20170905170659_389565.jpg
t20170905170656_389567.jpg
t20170905170656_389568.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888