หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว.กษ. เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการและแสดง ผลงานเชิงนวัตกรรม"Thailand Smart Cooperative 2017” เพื่อนำเสนอ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสหกรณ์ เพิ่มศักยภาพ ของสหกรณ์และเกษตรกรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเชิงรุก พร้อมมอบ รางวัลแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ครูบัญชี และเกษตรกร ที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานให้ ประสบความสำเร็จ รวม 14 ประเภท โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมผลงานการ พัฒนาระบบบัญชีด้วยนวัตกรรม เพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนา องค์กรและผู้รับบริการให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
t20170811171608_388781.jpg
t20170811171609_388782.jpg
t20170811171606_388784.jpg
t20170811171607_388785.jpg
t20170811171603_388787.jpg
t20170811171604_388788.jpg
t20170811171601_388790.jpg
t20170811171601_388791.jpg
t20170811171558_388793.jpg
t20170811171559_388794.jpg
t20170811171556_388796.jpg
t20170811171556_388797.jpg
t20170811171554_388799.jpg
t20170811171553_388800.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888