หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายบุญเลิศ ใจดี ผู้อำนวยการสำนัก บริหารกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ แจ้งการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุในส่วนกลาง และข้อสังเกตของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170808155933_388698.jpg
t20170808155934_388699.jpg
t20170808155930_388701.jpg
t20170808155931_388702.jpg
t20170808155926_388704.jpg
t20170808155928_388705.jpg
t20170808155923_388707.jpg
t20170808155924_388708.jpg
t20170808155921_388710.jpg
t20170808155922_388711.jpg
t20170808155920_388713.jpg
t20170808155919_388714.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888