หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน ร่วมด้วยนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการปฏิบัติงานของผู้สอบ บัญชีภาคเอกชน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี สหกรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการนำไปปฏิบัติให้ได้ผลงานของผู้สอบบัญชีที่เป็นไปตาม มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ จะต้องเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาหาผล ประโยชน์ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการเข้มงวดในการสอบบัญชี แต่ด้วยปัจจัยเรื่องบุคลากรที่ ไมเพียงพอและธุรกิจสหกรณ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน กรมฯ จึงต้องมอบหมายงานให้ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้แทนกรมฯ ในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระบบ สหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องรู้ระเบียบ กฎ คำสั่งต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ การรายงาน ข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ เป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กรมฯ และ สหกรณ์นำมารวบรวมและประมวลผล เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างความโปร่งใสต่อไป.
t20170724171331_388539.jpg
t20170724171332_388540.jpg
t20170724171327_388542.jpg
t20170724171328_388543.jpg
t20170724171324_388545.jpg
t20170724171325_388546.jpg
t20170724171321_388548.jpg
t20170724171322_388549.jpg
t20170724171318_388551.jpg
t20170724171320_388552.jpg
t20170724171316_388554.jpg
t20170724171317_388555.jpg
t20170724171313_388557.jpg
t20170724171314_388558.jpg
t20170724171311_388560.jpg
t20170724171312_388561.jpg
t20170724171308_388563.jpg
t20170724171309_388564.jpg
t20170724171307_388566.jpg
t20170724171305_388567.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888