หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอนบัญชีโครงการ "9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ "9101 ตาม รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน” ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 ชุมชน 17 โครงการ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ได้ดำเนินการ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับผู้รับผิดชอบของชุมชนและกลุ่มชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและการลงบัญชีของ โครงการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่มาให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้รับความสนใจจากชุมชน เป็นอย่างดีมีการซักถามปัญหาจนเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
t20170721174334_388446.jpg
t20170721174334_388447.jpg
t20170721174332_388449.jpg
t20170721174331_388450.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888