หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2560 โดยมี วาระที่สำคัญ อาทิ ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง แนวทาง ปฏิบัติทางบัญชี กรณีที่สหกรณ์มีเงินฝากกับธนาคารอิสลาม การวิเคราะห์การทำธุรกรรม ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปีบัญชี 2559 การเตรียมการ สำหรับการจัดหางบลงทุนปีงบประมาณ 2561 รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน โครงการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน รายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ปรับใหม่ ระบบข้อสังเกตจาก การตรวจสอบ และการสัมมนาผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อน กระบวนงาน ปี 2561 ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170721150754_388382.jpg
t20170721151246_388383.jpg
t20170721151242_388385.jpg
t20170721151244_388386.jpg
t20170721151240_388388.jpg
t20170721151241_388389.jpg
t20170721151238_388391.jpg
t20170721151239_388392.jpg
t20170721151234_388394.jpg
t20170721151235_388395.jpg
t20170721151232_388397.jpg
t20170721151233_388398.jpg
t20170721151229_388400.jpg
t20170721151230_388401.jpg
t20170721151227_388403.jpg
t20170721151228_388404.jpg
t20170721151225_388406.jpg
t20170721151225_388407.jpg
t20170721151224_388409.jpg
t20170721151223_388410.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888