หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานภารกิจ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และการดำเนินงานสนองตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านนางสุพรรณ วงศ์อนันต์ ครูบัญชีตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ก่อตั้ง "ปงยางครก ชุมชนคนรักการทำบัญชี" สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ ที่ดำเนินธุรกิจด้านซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ครบวงจร มีจุดเด่นด้านการใช้ โปรแกรมสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 ใน Farmer Market และใช้โปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ครบวงจร( FAS )ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นและ โปร่งใสในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สมาชิกและบุคคลทั่วไป และเยี่ยมชมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่นำโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในจังหวัดลำปางมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 125 ชุมชน ณ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
t20170720165836_388287.jpg
t20170720165837_388288.jpg
t20170720165833_388290.jpg
t20170720165834_388291.jpg
t20170720165830_388293.jpg
t20170720165831_388294.jpg
t20170720165827_388296.jpg
t20170720165828_388297.jpg
t20170720165824_388299.jpg
t20170720165825_388300.jpg
t20170720165821_388302.jpg
t20170720165822_388303.jpg
t20170720165818_388305.jpg
t20170720165819_388306.jpg
t20170720165815_388308.jpg
t20170720165816_388309.jpg
t20170720165812_388311.jpg
t20170720165813_388312.jpg
t20170720165811_388314.jpg
t20170720165809_388315.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888