หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบ บัญชีครบวงจรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุรินทร์ ข้าราชการในสังกัด และนางธัญญารัตน์ กมลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ และคณะจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ที่ร่วมเข้ารับการประเมินดังกล่าว
t20170714170347_388225.jpg
t20170714170347_388226.jpg
t20170714170358_388228.jpg
t20170714170358_388229.jpg
t20170714170407_388231.jpg
t20170714170408_388232.jpg
t20170714170416_388234.jpg
t20170714170417_388235.jpg
t20170714170424_388237.jpg
t20170714170425_388238.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888