หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ลงพื้นที่ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรใน โครงการสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ (RM 29) ประจำปี 2560 ของนางชวนพิศ สุวรรณมณี เกษตรกรทำสวนมะม่วงเบา ซึ่งเป็นมะม่วง พันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดสงขลา ส่งขายมะม่วงเบาดิบให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก เพื่อทำแยมและมะม่วงกวน อีกส่วนหนึ่ง นำมาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Molito Mango ChaeImm ส่งขายในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยมีการจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนผลิต จำนวนผลผลิต และราคาแต่ละเดือน ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบัญชีของเกษตรกร โดยพัฒนาตนเอง จากเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรกรสมัยใหม่หรือเป็นเกษตรกรแบบ ผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำมาวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจ.
t20170714161736_388163.jpg
t20170714161736_388164.jpg
t20170714161744_388166.jpg
t20170714161745_388167.jpg
t20170714161752_388169.jpg
t20170714161753_388170.jpg
t20170714161759_388172.jpg
t20170714161800_388173.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888