หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว. กษ. เป็นประธานการประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่องการซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการระดับกองทั่วประเทศ โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน อย่างเป็นระบบเหมือนสายโซ่ ในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงการทำงานทั้งในส่วนกลาง และพื้นที่ มีความเข้าใจและสร้างการรับรู้ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
t20170712150835_387974.jpg
t20170712150836_387975.jpg
t20170712150832_387977.jpg
t20170712150833_387978.jpg
t20170712150829_387980.jpg
t20170712150830_387981.jpg
t20170712150827_387983.jpg
t20170712150828_387984.jpg
t20170712150825_387986.jpg
t20170712150825_387987.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888