หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ม.เกริก ในโอกาสหารือปัญหาของสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ผศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.จินดา จอกแก้ว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี เพื่อขอทราบ ปัญหาของสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเกริกมีความสนใจที่จะทำโครงการวิจัยและต้องการ ที่จะช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถทำบัญชี และปิดบัญชีได้ เพื่อส่งงบการเงินให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบต่อไป
t20170712120025_387943.jpg
t20170712120026_387944.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888