หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 พระจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิดหลัก "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชา สามารถของ "พ่อ” เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พสกนิกรทั่วแผ่นดิน ผ่านกระบวนทัศน์ ในรูปแบบนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา” 48 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อม 14 องค์ความรู้จากศาสตร์ของพ่อสู่การปฏิบัติในระบบมัลติมีเดียสัมผัสบนจอยักษ์ ให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังนำเสนอองค์ความรู้งานงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานส่งเสริมด้านวิชาการ อาทิ ดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง งานสหกรณ์ งานบัญชี ตลอดจนการตลาด ไปสู่เกษตรกรและประชาชน เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ จากการนำเสนอ ของ 22 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "สานต่อ นโยบาย A4 ยกระดับแปลงใหญ่ ใช้ทฤษฎีใหม่สร้างภูมิคุ้มกัน มั่นคง ยั่งยืน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบัญชี อาทิ การสนอง นโยบายกระดาษ A4 นำเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีมาแก้ไขปัญหาในการประกอบ อาชีพจนประสบผลสำเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งจัดให้มีการสอนแนะการทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ
t20170711170443_387912.jpg
t20170711170444_387913.jpg
t20170711170442_387915.jpg
t20170711170441_387916.jpg
t20170711170438_387918.jpg
t20170711170439_387919.jpg
t20170711170436_387921.jpg
t20170711170437_387922.jpg
t20170711170432_387924.jpg
t20170711170434_387925.jpg
t20170711170429_387927.jpg
t20170711170430_387928.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888