หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.10 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2560 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า งานโครงการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และนางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
t20170711165257_387881.jpg
t20170711165259_387882.jpg
t20170711165256_387884.jpg
t20170711165255_387885.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888