หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น นอกภาคการเกษตร ระดับภาค ประจำปี 2560 จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของสหกรณ์และประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น (FAS) ประจำปี 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ สหกรณ์ในแต่ละระบบงาน และการดำเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายแก่ สมาชิกของสหกรณ์ โดยมีนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต และแนะแนวทาง ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เพื่อให้ การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐาน การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
t20170711115753_387850.jpg
t20170711115754_387851.jpg
t20170711115802_387853.jpg
t20170711115803_387854.jpg
t20170711115811_387856.jpg
t20170711115811_387857.jpg
t20170711115819_387859.jpg
t20170711115820_387860.jpg
t20170711115830_387862.jpg
t20170711115831_387863.jpg
t20170711115841_387865.jpg
t20170711115842_387866.jpg
t20170711115854_387868.jpg
t20170711115856_387869.jpg
t20170711115907_387871.jpg
t20170711115908_387872.jpg
t20170711115920_387874.jpg
t20170711115921_387875.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888