หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการสอบบัญชีจากการทำกรณีศึกษา การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินที่เกิดขึ้นจริง จัดทำคู่มือการพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี โดยให้มีแนวทางปฏิบัติงาน สอบบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการ ปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
t20170711111858_387819.jpg
t20170711111859_387820.jpg
t20170711111907_387822.jpg
t20170711111908_387823.jpg
t20170711111916_387825.jpg
t20170711111917_387826.jpg
t20170711111924_387828.jpg
t20170711111925_387829.jpg
t20170711111934_387831.jpg
t20170711111935_387832.jpg
t20170711111942_387834.jpg
t20170711111943_387835.jpg
t20170711111954_387837.jpg
t20170711111954_387838.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888