หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวาระ สำคัญ อาทิ การสร้างความรับรู้เชิงลึกในเรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัดตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการยกระดับสหกรณ์ให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบ เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170614164546_387032.jpg
t20170614164547_387033.jpg
t20170614164544_387035.jpg
t20170614164545_387036.jpg
t20170614164541_387038.jpg
t20170614164542_387039.jpg
t20170614164539_387041.jpg
t20170614164540_387042.jpg
t20170614164536_387044.jpg
t20170614164538_387045.jpg
t20170614164534_387047.jpg
t20170614164535_387048.jpg
t20170614164532_387050.jpg
t20170614164533_387051.jpg
t20170614164531_387053.jpg
t20170614164530_387054.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888