หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เปิดกระปุกเงินออม เพิ่มยอดบัญชีเงินฝาก ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สมาชิกเงินออมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันเปิดกระปุกออมสิน ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่ออนาคตครั้งที่ 1/2560" โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด มาให้บริการรับเงินฝากจากสมาชิก โดยตรง ณ ห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดส่วนกลาง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มการออมเงิน และบริหาร การใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายได้ เสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากร
t20170606150609_386812.jpg
t20170606150610_386813.jpg
t20170606150606_386815.jpg
t20170606150606_386816.jpg
t20170606150604_386818.jpg
t20170606150603_386819.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888