หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกร ใน ศพก. ทั่วประเทศ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร สังคมยอมรับ รายได้เพิ่มขึ้น และหนี้สินลดลง สำหรับการดำเนินงานในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ กรมฯ ได้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนแรกการจัดทำฐานบัญชี เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำบัญชี โดยมีครูบัญชีประจำศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรรู้การรับ การจ่าย และนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์ในการประกอบอาชีพได้ และส่วนที่ 2 คือ การให้ครูบัญชีลงพื้นที่ในชุมชนบริเวณรอบๆ ศูนย์ฯ เพื่อสอนแนะการทำบัญชีแก่ผู้ที่สนใจ และสำหรับผู้ที่ลงบัญชีเป็นประจำ ครูบัญชีจะเข้าไปดูแล กำกับ แนะนำการทำบัญชีที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีอีกด้วย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ให้ครูบัญชีลงไปติดตาม กำกับการทำบัญชีของเกษตรกร เพื่อให้มีการลงบัญชีเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปกำกับดูแล พบว่าเกษตรกรมีการทำบัญชีมากขึ้น จึงเป็นผลตอบรับที่ดีของการดำเนินการในศูนย์ฯ ที่มีครูบัญชีคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้มีเกษตรกรสนใจเรียนรู้การทำบัญชีมากขึ้น "การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราขยันจด ทำให้เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำบัญชีสามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยกรมฯ จะให้ครูบัญชีประจำพื้นที่เข้าไปสอน กำกับ แนะนำการทำบัญชีอย่างใกล้ชิด จึงขอฝากให้เกษตรกรหันมาทำบัญชีกันมากขึ้น ถ้าทำแล้วจะรู้ว่าการทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยที่ไม่คาดคิด

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888