หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กษ.
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ใจดี ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง และนางสาวจารุณี รถทอง บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาข้อมูล การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณา คัดเลือกหน่วยงานของรัฐเข้ารับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 อาคาร 1 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
t20170502173428_385702.jpg
t20170502173429_385703.jpg
t20170502173404_385705.jpg
t20170502173403_385706.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888